بذر هندوانه

هندوانه میوه ای شیرین و آبدار است که طرفداران زیادی دارد.

روش کاشت بذر هندوانه :

کاشت هندوانه به صورت جوی و پشته ای صورت می گیرد. به این صورت که پشته ها را با فاصله ۷۰ تا ۱۲۰ سانتی متر از یکدیگر و فاصله بوته ها از هم را ۵۰ تا ۸۰ سانتی متر در نظر می گیرند. برای کاشت ابتدا بذرها را به مدت ۲۴ ساعت خیس کرده و سپس در گودال هایی به عمق ۳ تا ۴ سانتی متر به تعداد ۲ تا ۳ بذر قرار می دهند. بعد از آن که بذرها سبز شدند و بوته ها ۴ تا ۶ برگی شدند، قوی ترین بوته را نگه داشته و بقیه را قطع می کنند. حذف علف های هرز و دادن کود از عوامل مهم برای به ثمر رسیدن بهتر گیاه می باشد.

بذر هندوانه

شرایط نگهداری بذر هندوانه :

خاک مناسب : خاک شنی و رسی و غنی از مواد آلی؛ PH مناسب برای رشد هندوانه ۵ تا ۸/۶ است
آبیاری : روزی یکبار
زمان کاشت : اواسط فروردین تا اواخر اردیبهشت
زمان جوانه زدن : ۶ تا ۸ روز پس از کاشت