شیلات و آبزی پروری

شرکت مهندسی کشاورزی سپید خوشه نقش جهان برگذار می کند

 پرورش ماهی آکواریومی

3,600,000‬ تومان