شیلات و آبزی پروری

شرکت مهندسی کشاورزی سپید خوشه نقش جهان برگذار می کند

 پرورش ماهی آکواریومی

6,000,000‬ تومان